Hướng Dẫn Cài Đặt Ngữ Cảnh Smarthome Lifesmart

Hướng Dẫn Cài Đặt Ngữ Cảnh Smarthome Lifesmart

 • Devices works automatically (Thiết bị hoạt động tự động ).
 1. Motion detected or disappeared (chuyển động được phát hiện hoặc biến mất).
 • Motion Snapshort/ Door-open Snapshort (Ảnh chụp chuyển động / Ảnh chụp mở cửa)

Khi Cảm biến mở cữa, Cảm biến chuyển động kích hoạt -> Chụp ảnh camera gởi về phần mềm, gởi tin nhắn về phần mềm, cài đặt được thời gian bật/tắt ngữ cảnh.

 1. Come home or door opened ( Chế độ về nhà hoặc cữa mở )
 • Welcome home (Chào mừng bạn về nhà)

Khi Khóa cữa/ Cảm biến mở cữa kích hoạt -> Thực hiện 1 cảnh, cài đặt được thời gian bật/tắt ngữ cảnh.

 1. In the evening (Vào buổi tối)
 • Light On When Getting Up At Night (Bật đèn khi thức dậy vào ban đêm, chế độ đèn cầu thang)

Đèn tự động bật khi bạn thức dậy vào ban đêm. Thông minh này có thể được kích hoạt khi cảm biến chuyển động, bóng đèn hoặc dải sáng được ghép nối.

 1. Efficient control (Kiểm soát hiệu quả)
 • One Click/Long Press to Arm/Disarm (Một cú nhấp chuột / Nhấn Dài để bật Arm / Tắt Arm

sử dụng một cú nhấp chuột one click hoặc nhấn và giữ để điều khiển các cảnh, ngữ cảnh thông minh.

 • AI or Scene works automatically (AI hoặc Cảnh hoạt động tự động)
 1. Come Home (Về nhà)
 • One-click Disarm (Một cú nhấp chuột Disarm)

Một cú nhấp chuột để hủy kích hoạt hệ thống an ninh gia đình. Thông minh này có thể được kích hoạt khi thiết bị an ninh gia đình được ghép nối.

 1. Away home ( Xa nhà )
 • One-click Arm (Một cú nhấp chuột bật arm)

Một cú nhấp chuột để kích hoạt hệ thống an ninh gia đình. Thông minh này có thể được kích hoạt khi các thiết bị an ninh gia đình được ghép nối và sẵn sàng thực hiện các chức năng nhất định.

 1. Schedule on and off (Lịch bật và tắt )
 • Scene Schedule (Lịch trình cảnh)

Chạy các cảnh của bạn tự động vào một thời điểm nhất định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *